Těšíme se na příměstské tábory v roce 2021.

V létě 2020 proběhl tento tábor:

Příměstský tábor s robotikou

I o prázdninách, pro extra zvídavé, jsme připravili dopolední porci robotiky v intenzivním provedení. Od konstrukce až po programování. Náplní budou kroužky podobné těm tydenním, jen jejich provedení bude uzpůsoben dennímu programu, který bude následující:

 

max počet účastníků ve skupině: 16

věk: od 11ti let

Program příměstských táborů je sestavený a vedený účastníky a vítězi robotických soutěží.

Garantem kurzu Mgr. Václav Beneš, dlouholetý středoškolský profesor.

Principy používané při práci s roboty LEGO® Mindstorms® EV3

LEGO® Mindstorms® je pojem. Kdo se o robotiku zajímá, ví, kdo ne, brzy pochopí. Propracovaná stavebnice, která nabízí možnosti nejen základů konstrukce a programování robotů, ale i velmi sofistikované konstrukční vychytávky. Pokud propojíme motory, senzory a konstrukční prvky se svojí fantazií, možnosti jsou neomezené. Roboty pak zapojíme do řešení různých situací a projektů. Půjdeme postupně, od návrhu až po konstrukci, od testování po úpravu algoritmů a vylepšování. Pochopíme principy technologií a naučíme se plánovat a řídit projekty.

S čím budeme pracovat:

Lego® Mindstorms® Education EV3 s doplňkovou sadou
PC nebo tabletem
Základním nebo profesionálním SW pro programování

Čím jsme výjimeční:

Špičkoví lektoři - programátoři a konstruktéři za kterými stojí spousta samostatné práce a výsledky.

Pedagogickým garantem kurzu je Mgr. Václav Beneš, zakladatel kroužků robotiky na Gymnáziu Příbram, propagátor robotiky, mentor.

Max 2 studenti na 1 robota

Náplň příměstského tábora:

Seznámení s HW komponenty LEGO® Mindstroms® education EV3
Základy ovládání programovacího software
Navržení řešení a cílů úlohy resp. projektu
Návrh konstrukčního řešení
Programování, testování
Vyhodnocování navrženého řešení, úpravy
Přípravy složitějších řešení, projektů
Soutěže

 

Organizátor kurzu má právo zrušit vypsaný kurz v případě nenaplnění jeho kapacity.
Cena kurzu je za turnus.
Pro kurz platí tyto Platební a storno podmínky.