Platební a storno podmínky pro kroužky, kurzy pořádané IQčko z.s.

Platební podmínky

Poplatek za kroužek, kurz je nutné uhradit nejpozději do jednoho týdne od registrace. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, organizátor je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

Zrušení účasti na kroužku, kurzu ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže kroužku, kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu organizátor musí odsouhlasit a je akceptovatelná i v průběhu kroužku, kurzu. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.

Pokud přihlášený zruší svou účast na kroužku, kurzu, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu krouzky@iqcko.cz. Poté vrací organizátor účastnický poplatek takto:

Zrušení účasti

Výše vrácené částky poplatku

30 a více dní před konáním kroužku, kurzu

100 %

20 – 29 dní před konáním kroužku kurzu

50 %

19 a méně dní před konáním kroužku, kurzu

0 %

Zrušení konání kroužku, kurzu ze strany organizátora

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany organizátora (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody) a to i v případě nenaplnění kapacity kroužku, kurzu:

a) účastník může navštívit kroužek, kurz v náhradním termínu, který stanoví organizátor, nebo
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl kroužek, kurz uhrazen, nebo
c) poplatek je možné využít na jiný volný kroužek, kurz.

Neúčast na lekci kroužku, kurzu se nenahrazuje a není důvodem ke vrácení části poplatku za kroužek, kurz.