Současný systém vzdělávání není připravený rozvíjet schopnosti šikovných a zvídavých dětí.

Systém nezměníme. A pokud ano, bude to trvat dlouho. Času však není nazbyt.

A proto představujeme IQčko. Mimo systém. Rozvíjející.

A má přesně ty parametry, které systém nikdy mít nebude - nikdo nepřekročí svůj stín.

IQčko - kreativnější, pružnější, zábavnější. Podporuje zvídavé a jedinečné. Přináší nové, jiné úhly pohledu.

IQčko dá prostor rozvíjet v každém to nejlepší.

U dětí rozvíjí jejich potenciál. A to tak, že se pokusí připravit je na to o čem dnes nemáme ani ponětí. Ale principy jako je samostatné uvažování, rychlé pochopení souvislostí, zodpovědnost, příčinnost nebo rychlá reakce na změny - přesně to co systém přehlíží či ignoruje - ty budou třeba vždy. A v budoucnu více než kdy jindy.

Obecně ke koužkům

Hodnota koužků - není to jen o robotech a programování. Principy z oblasti robotů jsou přenesitelné i na další obory lidské činnosti. Ve stručnosti, co se při kroužcích, kromě jiného, pokusíme rozvíjet:

 • rozvoj představivosti, fantazie
 • plánování účelu, cíle
 • systematičnost
 • vytrvalost
 • přístup k řešení problému
 • testování a zpětná vazba řešení
 • spolupráce v týmu
 • uplatnění znalostí matematiky, fyziky a dalším oborů
 • konstrukční dovednosti
 • algoritmizace
 • základy i pokročilé programování v grafickém či textovém režimu

Zdroje pro samostatnou práci

Vybrali jsme LEGO® produkty i proto, že k ni naleznete nespočet velmi kvalitních materiálů pro samostatnou práci a další vlastní rozvoj nad rámec našich kurzů, kroužků. K dispozici materiály jak přímo od LEGO.com tak i řada výukových videí jiných tvůrců.